Uppdrag

Alpha Power AB

Elkraftkonsult /SCADA

Trafikförvaltning (SL) /Stockholm• Utveckling och underhåll av driftövervakningssystemet XA21

(SCADA, EMS)

• Kontinuerlig utbyggnad av SCADA -systemet hos Trafikförvaltning med avseende på funktion, utökad anläggningsmassa och säkerhet.

• Punkt-till-punkt-tester samt idrifttagning av elnätstationer

• Jobbet har gett mycket god inblick i hur ett projekt drivs, från kravspecifikation till färdigställande, sett ur både kundens och leverantörens perspektiv.

• Utbildning av nya konsulter i XA21 och EMS SCADA applikationer

• Ansvar för eldriftövervakningssystemets löpande drift och underhåll såsom nya likriktarstationer, fjärrstyrning, mm

• Ansvar för och styrning av nya konsulter, till exempel genom veckomöten och delegering av arbetsuppgifter

• Felsökning, felavhjälpning, uppdatering och komplettering vid förändringar i el – kraftnätet i SCADA systemet.

• Projektledning för införande av nya arbetsrutiner för att kvalitetssäkra larmhanteringsfunktionaliteten i XA21

• Specifika kundanpassad funktion med hög säkerhetsklass ss Strömskevärme, växelvärme och RFK(Räddnings frånkoppling).


• Följa upp leverans och resultat på respektive support ärendet hos leverantör ABB Network Management.

Olika uppdrag inom IT, för mitt företag Alpha Power


• Konsult inom IT infrastruktur, ett uppdrag med ansvar att ta fram kostnadseffektiva och kvalitativa IT-lösningar för små företagare inom tjänstesektor (såsomadvokatbyråer).


• IT support, installation, problemlösning för privata personer, viss utbildning av användare.